Jan Hlaváček - Řízení projektů
Úvodní stránkaŽivotopis, praxe a referenceNabízené služby v oblasti řízení stavebních projektůKoníčky, cestování a fotografieKontaktní adresa
Česká verzeEnglish Vesion

ÚVOD


Jsem stavební inženýr s rozsáhlými zkušenostmi s přípravou a řízením mnoha miliardových stavebních projektů jak z Evropy tak ze Středního východu. Jsem absolventem stavební fakulty ČVUT v Praze se zaměřením na statiku pozemních staveb. Střední vzdělání jsem absolvoval na strojní průmyslové škole. Považuji se za zodpovědného, podnikavého, flexibilního a čestného. Rád poznávám zajímavé lidi, kultury a technologie. Mou snahou je dovést projekty do cíle kvalitně, ve stanoveném čase a za sjednaný rozpočet.

Od roku 2002 do roku 2006 jsem pracoval pro americkou stavební firmu Perini Corporation na několika projektech počínaje projektem protiteroristického zabezpečení americké ambasády v Praze a konče projektem poválečné obnovy Iráku o celkovém objemu 22 miliard korun. Mezi hlavní díla patřla výstavba či komplexní rehabilitace několika ropých elektráren o výkonech až 300MW, desítek trafostanic a stovek kilometrů VVN vedení.

Následně jsem byl od roku 2006 do roku 2007 zaměstnán americkou projekt manažerskou firmou Hill International, která řídila projekt Bawadi v Dubaji. Bawadi je hotelový a zábavní projekt s rozpočtem 650 miliard korun který obsahuje největší hotel světa.

Od roku 2007 do 2010 jsem pracoval opět v Praze jako vedoucí projektu pro developerskou společnost Lighthouse na projektu Zelené město. Tento obytný soubor se nachází na pražském Jarově a obsahuje ve své první etapě celkem 440 bytů umístěných v sedmnácti budovách. Za projekt jsem byl plně odpovědný od jeho projektové přípravy, výběru jednotlivých dodavatelů, uzavírání smluvních vztahů, přes řízení výstavby, kontrolu kvality, termínů a rozpočtu, jednání s dotčenými orgány státní správy, až po kolaudaci, prohlášení vlastníka, jednání s klienty a řešení sporů.

Pro firmu Partner in Pet Food, která je největším evropským výrobcem krmiv v privátních značkách, pracuji jako Hlavní inženýr od roku 2011. Mám na starosti řízení vybraných významných projektů v některém z jedenácti výrobních provozů v EU. Součástí mé agendy je kromě přípravy staveb, řízení výstavby a najíždění nových výrobních linek i nasazování automatizace & robotizace do výroby, snižování počtu zaměstnanců a nákladů ve výrobě.

Vytiskněte si prosím můj životopis a neváhejte mě kdykoli kontaktovat. Těším se na naši případnou spolupráci.


zpětdomůvpřed www.pro-eng.com