Jan Hlaváček - Řízení projektů
Úvodní stránkaŽivotopis, praxe a referenceNabízené služby v oblasti řízení stavebních projektůKoníčky, cestování a fotografieKontaktní adresa
Česká verzeEnglish Vesion

PROFIL

Ing. Jan Hlaváček Navštivte profil Jana Hlaváčka na LinkedIn· Cíle

Zajímám se o pozice v oblasti přípravy a realizace významných staveb jako výrobní ředitel či vedoucí projektu. Doposud jsem získal rozsáhlé zkušenosti jako vedoucí projektů, projektový inženýr, stavební dozor, učitel Autocadu, projektant a statik, a to jak v České republice, tak dlouhodobě i na Středním východě. Ve svém současném zaměstnání působím v oboru řízení projektů, automatizace & robotizace, zaváděním nových výrobních linek, zvyšováním efektivity výroby a snižováním počtu operátorů ve výrobě.

· Charakter

Považuji se za zodpovědného, podnikavého, flexibilního a čestného. Rád poznávám zajímavé lidi, kultury a technologie. Mou snahou je dovést projekty kvalitně do cíle kvalitně, ve stanoveném čase a za sjednaný rozpočet.

· Vzdělání a oprávnění

ČVUT Praha, FSv 1995-2001 ČVUT Praha, fakulta stavební,
obor: 'konstrukce pozemních staveb', modul: 'statika stavebních konstrukcí'.
SPŠ Na Třebešíně 1991-1995 SPŠ strojní Na Třebešíně, Praha 10, zaměření: 'počítačová podpora konstruování' (CAD).
Maturita z předmětů: matematika, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, CAD.

· Angličtina na vysoké úrovni. Několik let jsem žil a pracoval ve výhradně anglicky hovořícím prostředí.

· Znalost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, SharePoint, Teams), AutoCad, Primavera Expedition (organizace a sdílení dokumentů přes internetový server), Primavera Project Planner P3e/c (harmonogramy a rozpočty), Adobe Photoshop.

· Praxe - stavební inženýrství & management

 Partner in Pet Food  Engineering Manager  Evropa  7/2011 - nyní
· Komplexní řízení projektů, v objemech do 500 milionů Kč ročně, v některém z jedenácti výrobních závodů krmiv v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Švédsku a Holandsku.

· Výrobní technologie parních tunelů, autoklávů, dopravních tras, plniček kapsiček, paletizačních a balicích linek, robotických a flexpicker pracovišť.

· Příprava staveb, smluvních vztahů, koordinace provádění ve vyrábějících závodech, jednání s orgány státní správy, řízení výstavby, desítek dodavatelů, a najíždění nových výrobních linek.

· Výstavba kompletních sítí, čistíren odpadních vod, kotelen, chladicích věží, trafostanic, kompresoroven, silnic, mostů, přeložek, výrobních a skladových hal, kancelářských budov, kantýn apod.

· Stavební řízení, změny územních plánů, EIA / IPPC, kolaudace.

· Nasazování automatizace & robotizace do výroby, snižování počtu zaměstnanců a nákladů ve výrobě.

 Lighthouse Group  Vedoucí projektu  Česká republika  12/2007 - 12/2010
· Developerskou společností Lighthouse Group zaměstnán tři roky jako vedoucí projektu Zelené město na pražském Jarově.

· Projekt s rozpočtem 1.5 miliardy Kč byl dokončen s časovým předstihem a s rozpočtovým přebytkem a získal prestižní ocenění Best od Realty 2010.

· Výstavba sedmnácti bytových domů se 440 byty a rozsáhlou infrastrukturou (silnice a křižovatky se světelnou signalizací, veřejné osvětlení, veřejné vodovodní a kanalizační řády, suchý polder, horkovod, přeložky sítí).

· Odpovědný za projekt od jeho projektové přípravy, výběru jednotlivých dodavatelů, uzavírání smluvních vztahů, přes řízení výstavby, kontrolu kvality, termínů a rozpočtu, jednání s dotčenými orgány státní správy, až po kolaudaci, prohlášení vlastníka, jednání s klienty a řešení sporů.

 Savant (Czech)  Vedoucí projektu  Česká republika  07/2007 - 12/2007
· Zodpovědný za dokončení projektu a urovnání sporů za developerskou společnost AFI Europe na luxusním rezidenčním projektu Korunní dvůr s 255 byty a obchody v centru Prahy.

 Hill International Inc.  Project Controls Manager  Dubaj / SAE  03/2006 - 04/2007
· Řízení mezinárodního týmu zodpovědného za přípravu projektu Bawadi pro významného developera Tatweer.

· Bawadi měl být obří hotelový a zábavní projekt s rozpočtem 650 miliard korun s největším hotelem světa s 6 500 pokoji.

· Vývoj a implementace projektových norem, systémů, a strategie řízení lidských zdrojů, těžké techniky, finančních prostředků, harmonogramu a dokumentů, zajištění sdílení a přenosu informaci mezi desítkami dodavatelů, kteří se podíleli na projektu od územního plánováni po zahájení výstavby.

 Perini Corporation  Konzultant  Irák & Kuvajt (70 h/ týden)  11/2003 - 02/2006
· V Iráku a Kuvajtu pro americkou stavební firmu Perini Corporation na projektu poválečné obnovy Iráku jako specialista pro řízení a kontrolu projektů.

· Perini pracovala pro americkou armádu (USACE, CPA-PCO-JCCI) jako generální dodavatel obnovy dodávek elektřiny v Iráku o celkovém objemu 22 miliard korun.

· Výstavba či komplexní rehabilitace několika ropných elektráren o výkonech 40 až 300MW, desítek trafostanic 11/33/132/400kV a několika stovek kilometrů 400kV vedení.

· Vývoj firemních plánů a strategii řízení a kontroly těchto rozsáhlých stavebních projektů, management a sdílení informací, řízení veškerých zdrojů včetně financí, času, mechanizace a lidských zdrojů. Administrace smluv a schvalování pohledávek. Kontrola celého programu od podání nabídky až po kolaudaci v režimu cost-plus-fee.

 Perini Corporation  Projektový inženýr  Česká republika  07/2002 - 11/2003
· Na projektu protiteroristického zabezpečení americké ambasády v Praze pro The Acred Group a Perini Corporation jako Project Engineer.

· Práce asistenta anglicky hovořícího stavbyvedoucího a stavebního dozoru.

· Stavební dozor nad prací subdodavatelů, koordinace, komunikace a tlumočení mezi vrcholovým managementem, mistry, dělníky či bezpečnostní službou. Řešení technických problémů, příprava výkresů skutečného provedení, dohled na přípravu výrobních výkresů. Příprava harmonogramu, vyjednávání smluv subdodávek.

· Objem zakázky 200 mil. Kč. Perini byla v roce 2002 vyhlášena dvacátou třetí největší stavební firmou USA a patří mezi generální dodavatele americké vlády (OBO, DoS). Perini byla v roce 2005 vyhlášena jednou z nejlépe řízených amerických firem (Forbes magazín).

 Akademie věd  IT specialista  Česká republika  03/2001 - 08/2002
· V Ústavu Teoretické a Aplikované Mechaniky v Praze UTAM Akademie Věd AVČR jsem se zabýval metodou SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) založené na metodě mezních stavů a simulační technice Monte Carlo.

· Pracoval jsem jako klíčový člen organizačního týmu mezinárodní konference Euro-SiBRAM'2002 (Spolehlivost konstrukcí), které se zúčastnilo přes šedesát inženýrů z celého světa.

 Různé společnosti  Projektant - statik  ČR / Částečný úvazek  03/2000 - 06/2002
· Konstruktér a CAD kreslič ocelových konstrukcí pro firmu Konstat.

· Statik a projektant betonových konstrukcí, suterénů a základů pro projekty dřevostaveb v Krkonoších pro Blueberry Technologies ČR.

 Práce na ŽL  Lektor AutoCADu  Příležitostně  06/1998 - 06/2002
· Podnikání v oboru výuky výpočetní techniky jako lektor AutoCadu na desítkách kurzů pro školící centra i jednotlivce po celé republice.

· Publikace

· Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation; editors: Pavel Marek, Jacques Brozzetti, Milan Guštar and Paul Tikalsky; ISBN: 80-86246-19-1

· EURO-SiBRAM'2002 - Volume 1, Volume 2; editors: P. Marek, A. Haldar, J. Hlavacek, A. Matousek; ISBN: 80-86246-16-7, ISBN: 80-86246-17-5

· Spolehlivost Konstrukcí; autor: kolektiv autorů; ISBN: 80-0201489-8


· Dokumenty

MS Word Acrobat Pdf Životopis
Acrobat Pdf Doporučující dopisy (na vyžádání)

· Projekty na kterých jsem přímo pracoval

Czech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mesto
Czech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mesto
Iraq 2004 - Assessment of Qurna 400kV SubstationIraq 2004 - Buzurgan LM6000 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - Buzurgan LM6000 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - Buzurgan LM6000 40MW Gas Power Plant
Iraq 2004 - 4x65MW Zubayr Gas Power PlantIraq 2004 - 4x65MW Zubayr Gas Power PlantIraq 2004 - Nasiriyah Frame6 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - Nasiriyah Frame6 40MW Gas Power Plant
Iraq 2004 - Nasiriyah Frame6 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - 400kV Transmission LinesIraq 2004 - 400kV Transmission LinesIraq 2004 - 400kV Transmission Lines
Czech Republic 2002 - Euro-SiBRAM ColloquiumIraq 2004 - Cost Loaded Master ScheduleCzech Republic 2000 - Palac Flora - Steel Truss BeamCzech Republic 2000 - Concrete Beam (30m span)

zpětdomůvpřed www.pro-eng.com