Jan Hlaváček - Řízení projektů
Úvodní stránkaŽivotopis, praxe a referenceNabízené služby v oblasti řízení stavebních projektůKoníčky, cestování a fotografieKontaktní adresa
Česká verzeEnglish Vesion

PROFIL

Ing. Jan Hlaváček Navštivte profil Jana Hlaváčka na LinkedIn· Cíle

Zajímám se o pozice v oblasti přípravy a realizace významných staveb jako výrobní ředitel či vedoucí projektu. Doposud jsem získal rozsáhlé zkušenosti jako vedoucí projektů, projektový inženýr, stavební dozor, učitel Autocadu, projektant a statik, a to jak v České republice, tak dlouhodobě i na Středním východě. Ve svém současném zaměstnání působím v oboru automatizace & robotizace, zaváděním nových výrobních linek, zvyšováním efektivity výroby a snižováním počtu operátorů ve výrobě.

· Charakter

Považuji se za zodpovědného, podnikavého, flexibilního a čestného. Rád poznávám zajímavé lidi, kultury a technologie. Mou snahou je dovést projekty kvalitně do cíle a to ve stanoveném čase a za sjednaný rozpočet.

· Vzdělání a oprávnění

ČVUT Praha, FSv 1995-2001 ČVUT Praha, fakulta stavební,
obor: 'konstrukce pozemních staveb', modul: 'statika stavebních konstrukcí'.
SPŠ Na Třebešíně 1991-1995 SPŠ strojní Na Třebešíně, Praha 10, zaměření: 'počítačová podpora konstruování' (CAD).
Maturita z předmětů: matematika, strojírenská technologie, stavba a provoz strojů, CAD.

·Angličtina na vysoké úrovni. Několik let jsem žil a pracoval ve výhradně anglicky hovořícím prostředí.
·Znalost Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Project, SharePoint), AutoCad, Primavera Expedition (organizace a sdílení dokumentů přes internetový server), Primavera Project Planner P3e/c (harmonogramy a rozpočty), Adobe Photoshop.

· Praxe - stavební inženýrství & management

 Partner in Pet Food  Engineering Manager  Evropa  7/2011 - nyní
Pro firmu Partner in Pet Food (bývalé Provimi) (Budaors, Maďarsko), která je největším evropským výrobcem krmiv v privátních značkách, pracuji jako Hlavní inženýr. Mám na starosti řízení a koordinaci projektů, v objemech do 10 milionů euro ročně, a to ve všech osmi výrobních provozech v České republice, Slovensku, Maďarsku a Holandsku. Součástí mé agendy je kromě řízení výstavby a najíždění nových výrobních linek i nasazování automatizace & robotizace do výroby, snižování počtu zaměstnanců a nákladů ve výrobě.

 Lighthouse Group  Vedoucí projektu  Česká republika  12/2007 - 12/2010
Developerskou společností Lighthouse Group (Praha 7) jsem byl zaměstnán tři roky jako vedoucí projektu Zelené město na pražském Jarově. Jednalo se o výstavbu sedmnácti bytových domů se 440 byty s rozsáhlou infrastrukturou (silnice a křižovatky se světelnou signalizací, veřejné osvětlení, veřejné vodovodní a kanalizační řady, suchý polder, horkovod, přeložky sítí vč. optiky). Projekt s rozpočtem 1.5 miliardy byl dokončen s časovým předstihem a s rozpočtovým přebytkem. Projekt získal prestižní ocenění Best od Realty 2010.

Za projekt jsem byl plně odpovědný od jeho projektové přípravy, výběru jednotlivých dodavatelů, uzavírání smluvních vztahů, přes řízení výstavby, kontrolu kvality, termínů a rozpočtu, jednání s dotčenými orgány státní správy, až po kolaudaci, prohlášení vlastníka, předávání jednotek, jednání s klienty a řešení reklamací a claimů.

 Savant (Czech)  Vedoucí projektu  Česká republika  07/2007 - 12/2007
Od července do prosince 2007 jsem pracoval pro poradentskou firmou Savant (Praha 1), která měla na starosti cost management, TDI a vedení projektu Korunní dvůr (255 bytů a obchody ve středu Prahy).

 Hill International  Project Controls Manager  Dubaj / SAE  03/2006 - 04/2007
Od března 2006 do dubna 2007 jsem byl zaměstnán firmou Hill International Inc. (Marlton, NJ 08053, USA), která pro státní investorskou společnost Tatweer řídila projekt Bawadi v Dubaji

Bawadi měl být hotelový a zábavní projekt s rozpočtem 650 miliard korun který obsahuje největší hotel světa. Já, jako manažer kontroly a řízení projektů, jsem byl zodpovědný za tým inženýtů a specialistů, kteří vyvíjeli a implementovali projektové normy a strategie řízení lidských zdrojů, těžké techniky, finančních prostředků, času, a dokumentů. K dosažení těchto cílů jsem vyvinul a implementoval několik klíčových systémů k zajištění sdílení a přenosu informaci mezi desítkami dodavatelů, kteří se podílejí na projektu od územního plánováni po zahájení výstavby.

 Perini Corporation  Konzultant  Irák & Kuvajt (70 h/ týden)  11/2003 - 02/2006
Od listopadu 2003 do února 2006 jsem pracoval v Iráku a Kuvajtu pro firmu Perini Corporation (Framingham, MA 01701, USA) na projektu poválečné obnovy Iráku jako konzultant pro řízení a kontrolu projektů.

Perini pracovala pro americkou armádu (USACE, CPA-PCO-JCCI) jako generální dodavatel obnovy dodávek elektřiny v jižním Iráku o celkovém objemu 22 miliard korun. Mezi hlavní díla patřila výstavba či komplexní rehabilitace několika benzínových elektráren o výkonech 40 až 300MW, desítek trafostanic 11/33/132/400kV a několika stovek kilometrů 400kV vedení.

Mezi mé hlavní úlohy patřil vývoj firemních plánů a strategii řízení a kontroly těchto rozsáhlých stavebních projektů, management a sdílení informací, řízení veškerých zdrojů včetně nákladů, času, mechanizace a lidských zdrojů. Dále jsem se účasnil schůzek s klientem a dodavateli, podílel se na administraci smluv a schvalování pohledávek. Dozoroval jsem celý projekt od podání nabídky až po kolaudaci.

 Perini Corporation  Projektový inženýr  Česká republika  07/2002 - 11/2003
Od července 2002 jsem byl zaměstnán u developerské firmy The Acred Group (Praha 1). Má pozice byla Office/Field Engineer na projektu protiteroristického zabezpečení americké ambasády v Praze. Jednalo se o práci asistenta anglicky hovořícího stavbyvedoucího a stavebního dozoru americké firmy Perini.

Od ledna 2003 jsem byl firmou Perini Corporation (Framingham, MA 01701, USA) zaměstnán přímo jako Project Engineer. Mezi mé hlavní úlohy patřil technický dozor nad prací subdodavatelů, koordinace, komunikace a tlumočení mezi vrcholovým managementem, mistry, dělníky či bezpečnostní službou. Pomáhal jsem řešit technické problémy, připravoval jsem výkresy skutečného provedení, dohlížel jsem nad přípravou výrobních výkresů. Podílel jsem se na přípravě harmonogramu, vyjednával jsem smlouvy subdodávek. Celkový finanční objem zakázky činil 200 mil. Kč. Perini byla v roce 2002 vyhlášena dvacátou třetí největší stavební firmou USA a patří mezi generální dodavatele americké vlády (OBO, DoS). Perini byla v roce 2005 vyhlášena jednou z nejlépe řízených amerických firem (Forbes magazín).

 Akademie věd  IT specialista  Česká republika  03/2001 - 08/2002
Od března 2001 do srpna 2002 jsem byl zaměstnán na hlavní pracovní poměr v Akademii Věd České Republiky, na Ústavu Teoretické a Aplikované Mechaniky v Praze (Praha 9).

Zabýval jsem se metodou SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) založené na metodě mezních stavů a simulační technice Monte Carlo. Pracoval jsem, jako klíčový člen organizačního týmu mezinárodní konference Euro-SiBRAM'2002 (Spolehlivost konstrukcí), kter0 se účastnilo přes šedesát inženýrů z celého světa. Ve zbylém čase jsem školil AutoCad nebo jsem se podílel na různých projektech jako projektant - statik.

 Různé společnosti  Projektant - statik  ČR / Částečný úvazek  03/2000 - 06/2002
Od srpna 2001 do června 2002 jsem příležitostně spolupracoval s firmou Konstat s.r.o. zabývající se projekcí ocelových konstrukcí (např. Palác Flóra) jako CAD Engineer.

Od března 2000 do června 2002 jsem příležitostně pracoval na projektech pro konsorcium firem Blueberry Technologies ČR; Lubor Trubka Associates Architects; Canadian Homes International Inc. jako statik. Jednalo se o rezidenční a komerční stavby - 'Canadian Wood-Frame House Construction'. Má úloha byla hlavně založení budov a železobetonové suterény, který slouží jako podzemní garáže, sportovní kurty či plovárny. Dimenzování se řídilo evropskými normami EuroCode.

 Práce na ŽL  Lektor AutoCADu  Příležitostně  06/1998 - 06/2002
Od roku 1998 do roku 2002 jsem aktině podnikal v oboru výuky výpočetní techniky. Jako lektor AutoCADu jsem pořádal a vedl desítky kurzů a to jak pro školící centra po celé republice, tak pro jednotlivce.

· Publikace

Probabilistic Assessment of Structures using Monte Carlo Simulation; editors: Pavel Marek, Jacques Brozzetti, Milan Guštar and Paul Tikalsky; ISBN: 80-86246-19-1

EURO-SiBRAM'2002 - Volume 1, Volume 2; editors: P. Marek, A. Haldar, J. Hlavacek, A. Matousek; ISBN: 80-86246-16-7, ISBN: 80-86246-17-5

Spolehlivost Konstrukcí; autor: kolektiv autorů; ISBN: 80-0201489-8


· Dokumenty

MS Word Acrobat Pdf Životopis
Acrobat Pdf Doporučující dopisy (na vyžádání)

· Osoby u kterých se lze dotázat na mé reference

Christo Papachristou Program Controls Manager Perini Corporation +971-502568950 cpapachr@otonet.gr
Harold Johnson Business Manager Fluor Corporation +1-949-3492000 Harold.E.Johnson@fluor.com
Jan K Staab Project Manager Perini Corporation +1-425-8237723 jkstaab@gmail.com
Sanford Ivy TSS Superintendent Halliburton Brown & Root +93-2819834999 sivyjr@hotmail.com
Thomas V. Boiani Construction Manager Perini Corporation +1-508-6282000 tboiani@aol.com
Pavel Marek Scientist Czech Academy of Sciences +420-604819679 marekp@itam.cas.cz

· Projekty na kterých jsem přímo pracoval

Iraq 2004 - Assessment of Qurna 400kV SubstationIraq 2004 - Buzurgan LM6000 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - Buzurgan LM6000 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - Buzurgan LM6000 40MW Gas Power Plant
Iraq 2004 - 4x65MW Zubayr Gas Power PlantIraq 2004 - 4x65MW Zubayr Gas Power PlantIraq 2004 - Nasiriyah Frame6 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - Nasiriyah Frame6 40MW Gas Power Plant
Iraq 2004 - Nasiriyah Frame6 40MW Gas Power PlantIraq 2004 - 400kV Transmission LinesIraq 2004 - 400kV Transmission LinesIraq 2004 - 400kV Transmission Lines
Czech Republic 2002 - Euro-SiBRAM ColloquiumIraq 2004 - Cost Loaded Master ScheduleCzech Republic 2000 - Palac Flora - Steel Truss BeamCzech Republic 2000 - Concrete Beam (30m span)
Czech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mesto
Czech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mestoCzech Republic 2009 - Zelene mesto

zpětdomůvpřed www.pro-eng.com