Jan Hlaváček - Řízení projektů
Úvodní stránkaŽivotopis, praxe a referenceNabízené služby v oblasti řízení stavebních projektůKoníčky, cestování a fotografieKontaktní adresa
Česká verzeEnglish Vesion

SLUŽBY

· Řízení Stavebních Projektů

Stavebnictví

Poskytuji služby v oblasti řízení stavebních projektů firmám podnikajícím v oblastech property developmentu, přípravy, vedení a realizace staveb. Mou snahou je dovést projekty do cíle ve stanoveném harmonogramu a za daný rozpočet. Během své stavení praxe jsem prošel většinou profesí a veškerými fázemi staveb od jejich plánování, přes jejich provádění až po vydání prohlášení vlastníka a kolaudaci. Nabízím tak komplexní služby v oblasti plánovaní a řízení stavebních projektů, zejména pak:

 · Construction and Site Management
 · Quality and Safety Management Systems
 · Claims and Dispute Management
 · Risk Analysis
 · Contract Administration
 · Cost Management
 · Planning and Schedule Management
 · Document Control
 · Project Procedures and Plans

Metody a nástroje, které využívám jsou popsány v prezentaci Project Management Tools.


· Business Development

Business Plan Během svého působení na Středním východě a v Evpropě jsem získal rozsáhlé zkušennosti z řízení miliardových stavebmích projektů. V současné době se orientuji na stavební a realitní aktivity v České republice.

Pokud jste zahraniční firma, která se zajímá o investování v České republice tak Vám doporučuji k nahlédnutí Business Plan, který jsem za tímto účelem kdysi zpracoval. Neváhejte se na mne kdykoliv obrátit pro podrobnosti. Budu se těšit se na naši případnou spolupráci.

· Technika

Pravděpodobnostní metody posudku konstrukcí -
Metoda SBRA (Simulation-Based Reliability Assessment method), poskytuje statikovi plně pravděpodobnostní přístup při posuzování spolehlivosti konstrukcí. Použití této metody plně koresponduje s inženýrským způsobem uvažování. Používá pravděpodobnostní simulační metodu Monte Carlo, která se s rozvojem výpočetní techniky stává velmi efektivní a stejně jako EuroCody vychází z metody mezních stavů.

Podrobnosti jsou k dohledání na www.sbra-anthill.com nebo v mém konferenčním příspěvku MS Word, Acrobat Pdf.
Monte Carlo Simulace

Rozpočty a harmonogramy -
Oracle's Primavera Project Planner (P3 či P3e/c) je nástroj určený pro tvorbu a kontolu harmonogramů, generování zpráv, řízení zdrojů (lidé, peníze, materiál, čas).

Se softwarem Primavera, včetně Expedition (platforma pro sdílení informací a dokumentů přes síť internet či intranet), pracuji aktivně již několik let.
Recenze a popis Primavera produktů jsou na Primavera. Tipy & triky pro Primavera P3 či P3e/c jsou na fóru Planning Planet.

Jednoduché harmonogramy lze rovněž znázornit pomocí Excelu s použitím funkce podmíněného formátováni. Jednoduchý příklad je ke stažení zde.
Primavera Project Planner

Software určený studentům statiky -
LOAD 01.XLS - Výpočet zatížení
Dle ČSN EN 1991 (Eurocode 1 + NAD)
- Stálé a nahodilé zatížení
- Zatížení větrem
- Zatížení sněhem

Eurocode 1 - Výpočet zatížení
CONCRETE 59.XLS - Posouzení betonových konstrukcí
Dle ČSN P ENV 1992-1-1 (Eurocode 2 + NAD)
- posouzení obdélníkového oboustranně vyztuženého průřezu na ohybový moment
- posouzení obdélníkového sloupu na ohybový moment a normálovou sílu, sestavení interakčního diagramu
- posouzení obdélníkového oboustranně vyztuženého průřezu s třmínky na posouvající sílu
- II. mezní stav - výpočet průhybu a šírky trhlin pro obdélníkový průřez
- návrh a posouzení tažené výztuže As1 do desek
- výpočet kotevních délek
- knihovna vlastností betonu, ocelí, profilů

Eurocode 2 - Posouzení betonových konstrukcí
STEEL 03.XLS - Posouzení ocelových konstrukcí
Dle ČSN EN 1993 (Eurocode 3 + NAD)
- posouzení ocelového prvku na tahovou sílu
- posouzení ocelového prvku na tlakovou sílu se ztrátou stability
- posouzení ocelového prvku na ohybový moment
- posouzení ocelového prvku na ohybový moment se ztrátou stability

Eurocode 3 - Steel Assessment
FOUNDATION 05.XLS - Zakládání staveb
Dle ČSN EN 1997, ČSN 73 1001, ČSN 73 0031 (Eurocode 7 + NAD)
- Posudek základové patky - únosnost
- Posudek základové patky - sednutí
- Posudek piloty

Eurocode 7 - Zakládání staveb

zpětdomůvpřed www.pro-eng.com